Prospekt MARTIN SEIPS VEG 2-4

Gulv Eikeparkett 1-stavs type Glenmore fra Kährs på stue, kjøkken og soverom. Flislagt gulv i gang, bod/vask og på bad, type fliser: se Romskjema. Listverk Listfri overgang vegg/tak samt listefritt innvendig rundt vinduer og ytterdører/balkongdører. Standard glatt listverk, hvitmalt, rundt innvendige dører. Elektrisk Leveres iht. NEK 400 2018. Det elektriske anlegget ligger generelt skjult i leiligheten med unntak av lyd- og brannvegger, der dette ligger synlig. Det leveres varmekabler i gulv på alle våtrom, entre / vindfang samt oppholdsrom i underetasje/plate på mark. Termostatstyrte panelovner i øvrige oppholdsrom. Utvendig og innvendig belysning i henhold til beskrivelse fra elektriker. Det leveres sorte brytere, stikkontakter og termostater. Se for øvrig romskjema for el-leveranse. Øvrig oppvarming Boligene leveres med stålpipe og vedovn type Sirius 1 eller tilsvarende. Sportsbod På sportsbod leveres det betonggulv, 15 mm OSB-plater på trevegger. Betongvegger leveres uten kledning. Det leveres hvite takplater. TV/bredbånd Det leveres opplegg for fiber/bredbånd og TV. Kjøper står selv for bestilling og tilkobling. Carport/parkering Til hver boenhet følger det carport med plass til en bil. Ellers utendørs parkering for sameiet. TILVALG Dette er prosjekterte boliger hvor det kan være mulig å gjøre enkelte endringer på oppgitt leveranse, avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen. Ta kontakt med boligselger for nærmere informasjon. Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsliste. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som kommer frem av gjeldende teknisk forskrift. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side. Det er åpnet for følgende tilvalg i en tidsbegrenset periode i prosjektet • Overflater gulv (type parkett/laminat/flis i våtrom) • Overflater vegg (farger på panelplater/gips/flis i våtrom) • Overflater himling (tak-ess/gips) • Kjøkkeninnredning fra Sigdal (front fargevalg) • Elektro-leveranse • Valg av blandebatterier • Baderomsinnredning Det er ikke mulig å endre • Planløsning • Fasader • Plassering av ventilasjonsanlegg, sjakter, nedforinger, innkassinger • Vann, avløp, sluk etc. Kjøper har, innenfor oppgitte tidsfrister, mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endringseller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøres for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Det vises ellers til bustadoppføringslova § 9. Dette medfølger ikke Gardinbrett, møbler, tørkestativ og beplantning. Beskrivelse av tomt/hage Felles eiet tomt for sameiet som leveres ferdig planert, opparbeides med matjord som tilsåes evt ferdigplen, dette gjelder områder avmerket med mørk grønt på situasjonsplan. Skråninger tilsås med gressfrø på eksisterende masser. Kjøper må regne med noe utvendig arbeid med plen. Innkjøring og biloppstillingsplasser asfalteres.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=