Årsmelding 2018

3 Totalt omfatter dette et areal på 1 380 600 dekar med skog, vann og fjellterreng, og Snåsa er den tredje største allmenningskommunen i landet. Fjellstyrethar tilrettelagt forbrukenavstatsallmenning­ ene gjennom mange år, og har i dag blant annet 12 fjellstyrehytter, 5 frittstående naust med utleiebåter, ei åpen gamme og 2 oppsynshytter. Totalt har fjellsty­ ret nærmere 30 båter og 4 utleiekanoer. Fjellstyret har også satt opp en rekke bruer i statsallmenningene. For å drive oppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i statsall­ menningene, og for å gjøre nødvendig saksbehand­ ling for fjellstyret, har Snåsa fjellstyre følgende ansatte: Vidar Formo, fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling Ola Vedal, fjelloppsyn 100 % stilling Lisbeth Aassve, fagsekretær 50 % stilling Terje Gifstad, sesongoppsyn Bjørg Vedal, Anny Åsvoll og Sigrid Aassve, renhold Aleksander Bostad, sommerhjelp I tillegg er det leid inn noe ekstra arbeidshjelp til ulike oppdrag. Fiske i Akselfjella, med utsikt østover mot Blåfjella. Foto: Lillian Bergli

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=