SOROPTIMA nr 1 2023

12 NORSK SOROPTIMA Faktabokser Norges kvinnelobby er en allianse av 10 organisasjoner som kjemper for alle jenters og kvinners rettigheter • Norsk Kvinnesaksforening • Norske Kvinners Sanitetsforening • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet • Juridisk rådgivning for kvinner • Krisesentersekretariatet • Kvinnefronten • Kvinnegruppa Ottar • Kvinneuniversitetet i Norden • Norske Kvinnelige Juristers Forening • SámiNisson Forum/SamiskKvinneforum Av Redaksjonen Variabler innen helse og helseutfordringer relatert til kjønn Variabler innen helse og helseutfordringer relatert til kjønn Ulik biologi, samfunnsmessige ulikheter i levekår og livsbetingelser, og grad av likestilling i samfunnet påvirker kvinner helse. Kunnskap om ulikhetene og bevissthet om disse, kan påvirke uønskede forskjeller mellom kjønnene. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som for eksempel utdanning og inntekt, familie og arbeidsliv, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep eller det å tilhøre en minoritetsgruppe. • TEMA: KVINNEHELSE •

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=