SOROPTIMA nr 1 2023

14 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Fredag 2. mars presenterte det regjeringsoppnevnte kvinnehelseutvalget rapporten Den store forskjellen som omhandler kvinners helse i et kjønnsperspektiv. Lederen av utvalget, Christine B. Meyer, sier hun ikke var klar over de store forskjellene mellom kvinner og menn når det gjelder sykdommer vi får, og hvor forskjellig de arter seg. (VG 28.09.22). Utvalgsmedlem Elisabeth T. Swärd fra Norske Kvinners Sanitetsforening, sier i et intervju med Soroptima, at kvinners stemme er hørt i utvalgets arbeid. For at intensjonen i NOU-rapporten skal kunne settes ut i livet som tiltak, er det viktig at det kommer en stortingsmelding som alle partier kan enes om. På spørsmål om hvilke deler av arbeidet hun er mest fornøyd med, svarer Swärd at kvinners mange sårbare lidelser har fått plass i NOU’en, og at pasientenes ulike behov ved disse sykdommene er hensyntatt. Det gjelder sykdommer som endometriose, adenomyose, vulvodyni, med flere (se artikkel side 9–11, «Med blikk på kvinnehelse»). Disse kvinnesykdommene er lite kjent blant norsk helsepersonell, og kvinner går i flere år uten å få riktig diagnose og behandling. Swärd ønsker derfor faglige retningslinjer og et kompetanse- og kunnskapssenter for endometriose og adenomyose velkommen. I Sverige er det for eksempel fire senter for endometriosepasienter. Den store forskjellen Ny NOU om kvinners helse Illustrasjon: NOU forside med tillatelse fra regjeringen.no/helse- og omsorgsdepartementet Av Redaksjonen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=