SOROPTIMA nr 1 2023

18 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • SI Tønsberg 1 I 2020 hadde vi foredraget «Sannheten i glasset» v/Niels Chr. Geelmuyden. (bl.a. om druedyrking, giftstoffer, helsevirkninger etc.) Gjelder alle, ikke spesielt rettet mot kvinnehelse. Inneværende år skal vi ha et foredrag om eldreomsorgen i dag, men det er heller ikke rettet spesielt mot kvinnehelse. SI Stjørdal Stjørdal har hatt et temamøte om kvinnehelse i Kimen kulturhus i samarbeid med Internasjonal kvinnegruppe Stjørdal og Røde kors. To viktige tema ble tatt opp, a) Viktigheten av å sjekke kroppen for kreft (brystkreft og livmorhalskreft), og b) Spiseforstyrrelser blant unge jenter. Tre dyktige foredragsholdere bidro fra scenen. På invitasjonslisten sto bl.a. kommunalt ansatte, helsearbeidere, lærere på helsefag i videregående skole, ansatte og elever på integreringsenheten. I løpet av møtet kom det fram at omtrent 54% av innvandrerkvinnene ikke møter opp på innkalt mammografi, noe som kan skyldes mange faktorer. Når det gjelder spiseforstyrrelser, mente foredragsholderen at det må være et mål å få med bredden fra både forebyggingsfeltet og behandlingsfeltet, for å forstå hvordan vi kan forebygge utvikling av spiseproblemer til jenter. Først ute er SI Kristiansund 1 3-4 ganger, blant annet foredrag fra Røde kors om livreddende førstehjelp til kvinner. Foredrag om skole i Kenya, hvor vi i etterkant bidro med midler til hygieneutstyr til jenter. 3 Besøk hos Sanitetsforeningen, foredrag om kvinnehelse. I hvert nummer fremover vil vi stille tre spørsmål til noen utvalgte klubber. Dette er ment som en kort informasjon om aktiviteten blant våre soroptimister, og vi håper at dette blir godt mottatt både av klubbene som blir spurt om å komme med innspill, og av dere lesere. 1 Hvor ofte i løpet av de siste tre årene har klubben hatt tema om kvinnehelse på møtene? 2 Har dere noen prosjekter knyttet til kvinnehelse? 3 Har dere samarbeidet med noen i nærmiljøet ang. helserelaterte spørsmål? For eksempel organisasjoner, lag og etater 3 spørsmål – aktuelle møtetema innen helse Forskningssykepleier ved Vardesenteret St. Olavs hospital, Cinzia Marini og rådgiver fra Kreftforeningen, Therese Høstad

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=