SOROPTIMA nr 1 2023

2 NORSK SOROPTIMA • LEDER • Det nye Soroptimiståret er godt i gang, våren er i anmarsj, og flere lyse timer er godt for humøret og pågangsmotet! Velkommen til alle nye tillitskvinner som har påtatt seg verv fra 1.januar! Vi trenger innsatsen fra dere, og ønsker lykke til med oppgavene! Det er ingen tvil om at vi trengs, både her hjemme og globalt, for å bidra til en verden der kvinner får de samme rettigheter og utdanningsmuligheter som menn. «Vi står opp for kvinner». Vår visjon ble satt på prøve da krigen i Ukraina brøt ut. Vår støtte har vært viktig, både til våre fadderklubber i Moldova, og til gode prosjekter i Norge hvor det bosettes mange flyktninger også i 2023. Våre 8.mars-arrangement vil belyse utfordringer kvinner står overfor. Dette vil også være et tema i denne utgaven av Soroptima med Blikk på kvinnehelse. Det er heldigvis en økende interesse for forskning på temaet Kvinnehelse. Vi har forventninger til at det regjeringsoppnevnte utvalgets NOU-rapport skal føre til økt oppmerksomhet, oget bedre og lettere tilgjengelig behandlingstilbud for spesifikke helseutfordringer som rammer kvinner i Norge. Vi blir kjent med House of Femme, to kvinnelige gründere som har etablert egen bedrift med kompetanse på kvinners helseutfordringer. Strategiplanen 2024-2028 ble lagt frem på informasjonsmøtet i januar. Klubber og tillitskvinner har gitt mange gode høringsinnspill. Den endelige strategiplanen legges fram til beslutning på Representantskapsmøtet 16. september. Strategiplanen vil være retningsgivende både for Unionen, tillitskvinner, og klubbenes engasjement og aktiviteter. Det har vært stor kursaktivitet i 2022. Takk til deltakere på kurset i styrearbeid, og på kurset «Fokusområder, Rapportering og Påvirkning». Stort oppmøte og deling av kunnskap. Vi kan være stolte Soroptimister! Vi takker for gode bidrag og rapporter fra unionens klubber og tillitskvinner. Europaføderasjonen har mottatt hele 302 Programfokusrapporter (PFR) fra Norgesunionens klubber. Et fantastisk tall! SIE hadde et spesielt fokus på Kjære soroptimister! Women in War Zones, innsatsen for flyktninger fra Ukraina. Mange klubber har gitt betydelige beløp og gjort en stor innsats for flyktninger i sitt nærmiljø. Vi vet at mottakerne har satt stor pris på våre bidrag. Hele 12 klubber har rekruttert to eller flere nye medlemmer i 2022! Flott innsats og velkommen til alle nye soroptimister! Takk til hver enkelt Soroptimist for det gode arbeidet dere gjør! La oss bruke tiden fremover til prosjektarbeid – drivkraften i vår organisasjon – det er prosjektene som gjør oss synlige. Ta Soroptima med ut i solen – god påske til dere alle! Soroptimisthilsen Grethe Mary Sørensen Unionspresident

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=