SOROPTIMA nr 2 2023

13 NORSK SOROPTIMA Av Redaksjonen • TEMA: BLÅTT HAV • I 40 år har FN jobbet for å verne verdenshavene. De siste 20 årene har målet vært at naturen i havene skal være beskyttet og få muligheten til å reparere seg selv. Mer enn 100 land har de siste fire årene deltatt i de formelle forhandlingene om en ny avtale om verdenshavene. Avtalen ble ratifisert 5.mars 2023 og omfatter 30% av verdenshavene. I de vernede områdene vil det være begrensninger på fiske, skipsruter og dypvannsgruvedrift. Beskyttet hav per 2023 • 1 % av åpent hav er beskyttet • Klimaendringer, forurensing, havforsuring og overfiske utgjøre en økende trussel • 10% av de vurderte dyre- og planteartene er utryddelsestruet • En mengde ukjente arter i havene er ikke identifisert • Klimaendringene påvirker ca. 40 av de truede marine arter «Døde soner» i havet Alle giftstoffene som slippes ut i naturen spres videre med regnvann som skyller dem ut i elver, sjøer eller hav og forgifter livet der. Havenes kjemiske sammensetning endres og reduserer både mengden av liv og mangfold av arter. • Når havet ikke har nok oksygen dør planter og dyr, vi får «døde soner» • «Døde soner» økte fra 400 til 700 i perioden 2008–2019 • En tredjedel av alle fiskebestander er overfisket • Havavtalen fra 2023, vil tilrettelegge for bedre og sunnere havforvaltning Norge har meldt inn 14 forpliktelser (03.03.2023) til bærekraftig bruk av havene, blant annet: • Hav og klima – nasjonal plan for grønt drivstoff tilgjengelig for skipsfart • Marin forsøpling– støtte til utviklingsland med 40 mill. for deltakelse i plastavtalen • Beskyttelse av havet – ny lov for beskyttelse av havområdene under norsk jurisdiksjon • Bærekraftige fiskerier – hjelpe utviklingsland med utvikling av et ansvarlig fiske • 100 mill. til mobilisering av bærekraftige havøkonomier i utviklingsland Elvebading i Seinen i Paris har vært offisielt forbudt i 100 år. Selv om pariserne har ignorert det i flere tiår, har vannkvaliteten etter hvert stoppet selv de mest dumdristige fra å ta en dukkert. Ved sommer-OL 2024 Paris, skal også elven Seinen kunne ønske besøkende velkommen til en svømmetur. Paris investerer 1,4 milliarder euro i et enorm ny kloakk-/renseanlegg med kapasitet på opptil 30 olympiske svømmebassenger. Ifølge en uttalelse fra rådhuset i Paris nylig, vurderer byen å åpne permanente badeanlegg på fem steder langs elven fra 2025. Det er forbudt for båter å slippe skittent vann ut i elven, og det kreves nye renseanlegg for vann som strømmer urenset ut i elvene Seinen og Marne. «Mariner» er en selvgående elektrisk lastebåt med rute i Trondheimsfjorden Maritime Robotics, lager selvgående, elektriske båter i ulike størrelser (også kalt droner). For øyeblikket er det kun den minste dronen «Otteren» (2 m), som opererer fullt elektrisk. Visste du dette 40 år siden forrige FN-avtale om hav

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=