SOROPTIMA nr 2 2023

15 NORSK SOROPTIMA • TEMA: BLÅTT HAV • «Mariner» selvgående dieselelektrisk båt. Foto: Maritim Robotics. Det har vært en gjengs oppfatning at innsjøer og hav var selvrensende, og kunne håndtere alt av kloakk og industriavfall som ble dumpet der. I Norge ble dette gjort helt frem til 1970-tallet. Rensekapasiteten er imidlertid ikke uendelig. Stoffer som ikke kan brytes ned, eks plast, vil forbli i havet i mange, mange år, og spres med havstrømmene over hele kloden. Løsningen er å hindre at forurensning dumpes havet i utgangspunktet. Håndteringen må skje på land. «Mjøsaksjonen» (1972–1982) viste oss at kunnskapen og teknologien finnes til å kurere selv en «halvdød innsjø». Et paradigmeskifte i Norge. Vannrensing er nødvendig, og blir et krav! Etter år 2000 er renseanlegg etablert i alle større norske byer og tettsteder, og strenge regler er satt for hvor rent spillvannet skal være før det kan slippes ut i fjorder og hav. Avløpstekniske anlegg består av nettverk av kloakkrør, pumpestasjoner og basseng, samt mekaniske, kjemiske og biologiske rensetrinn. Anleggene overvåkes og kvaliteten testes kontinuerlig. Vannrensing blir et krav. Kunnskapen og teknologien finnes.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=