SOROPTIMA nr 2 2023

16 NORSK SOROPTIMA • TEMA: BLÅTT HAV • Hvorfor er havet så viktig? Mesteparten av kloden er hav, og her finner vi store deler av klodens biologiske mangfold. Verdenshavene absorberer mye karbondioksid og bremser dermed global oppvarming. 10 prosent av artene i havet står i fare for å bli utryddet, ifølge organisasjonen «International Union for Conservation of Nature». I de vernede områdene vil det være begrensninger på fisking, skipsruter og dypvannsgruvedrift – hvor man henter ut mineraler på store havdyp, ifølge Sveriges forhandler Niklas Kebbon (SVT). Avtalen vil tilrettelegge for bedre og sunnere havforvaltning. Det er viktig for at utviklingsland skal kunne ivareta sine egne havressurser på best mulig måte, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Avtalen bidrar til en rettferdig fordeling av utnyttelse av marine ressurser i havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon. Rike land har i dag ressurser til å utforske havdypene, mens fattige land er opptatt av at det skal være en rettferdig fordeling av det som kommer ut av disse internasjonale områdene. Miljøvernminister Espen Barth Eide har uttalt til NRK at verdenshavene endelig har fått sin miljøavtale. Hva gjør Norge? Ifølge Norges statusrapport om bærekraftmålene (2021) spiller Norge en viktig rolle i arbeidet med å sette globale regler for å hindre marin forsøpling. Alle initiativ med å rydde havet og kystområder for søppel blir støttet av Norge. Det er opprettet et havpanel for bærekraftig havøkonomi, hvor bistand til utviklingsland er en del av strategien. Det er viktig for mange land at det finnes internasjonale avtaler for bærekraftig utvikling av fiskerier og havområder. Norge bidrar i dette arbeidet. FNs havtraktat for å beskytte verdenshavene Hva gjør Norge ikke? Det er ikke gode nok regler for fisketrålere i norske farvann. De får med seg fangst fra havet som de ikke er interessert i, og som blir kastet. Mye av denne fangsten er truede arter. Det er lite oppmerksomhet om bevaring av sjøfugl, der Norge ikke når sine egne mål. Den mye omtalte iskantsonen i Barentshavet er åpnet for olje- og gass-virksomhet, noe mange miljøvernere er veldig imot. Dette gjelder også dumping av miljøavfall i norske fjorder. Forurensing av havet langs kysten, fra industri, transport, landbruk, fiskeri, havbruk og byer er ikke nok hensyntatt i Norge så langt. Kilder: NRK 2023, SVT 2023, FN rapport om bærekraftmål 14 2020, FN-sambandet 2023 Av Redaksjonen 5. mars 2023 var en jubeldag for verdenshavene, da FNs medlemsland ble enige om en snuoperasjon for å bevare og beskytte maritime områder i verden. Området dekker millioner av kvadratkilometer av verdens overflate og denne havtraktaten vil bidra til å bevare maritimt naturmangfold. Den nye havtrakten anno 2023 skal bevare 30% av havet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=