SOROPTIMA nr 2 2023

6 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Distriktkontaktsamling på Farsund Resort 15.–16. april 2023 Av Hilde Rullestad, Distriktskontakt Syd1 En gang i året møtes distriktskontaktene og ekstensjonskomiteen for å jobbe med de store linjene i ekstensjonsarbeidet. I april i år var møtet lagt til Farsund Resort, flott innrammet av fjord, skjærgård og sørlandshus. Sola tittet ikke frem før avreise på søndagen, men det stoppet ikke de tøffeste av damene, som startet dagen med et friskt bad i 5˚C, og tur i badstu-flåten. Ellen Wiik, Kristin Ness, Hannah Jaatun Heigre, Brita Workinn, Anne Margrethe Wessel, Torunn Hammer Haarberg, Hilde Rullestad, Vigdis Karsrud, Lise Walberg Det var et tett program som effektivt ble ledet av ekstensjonskomiteens leder, Hanna Jaatun Heigre. Vårt hovedfokus er hvordan vi jobber best mulig med rekruttering og retensjon. Hittil i år er det rekruttert 49 nye medlemmer! Dessverre har vi samtidig mistet 55 medlemmer som sluttet både på grunn av høy alder, men også av andre årsaker. Det betyr at noen klubber legges ned. Rekruttering og retensjon blir derfor viktig fremover. Både retningslinjene og handlingsplanen for ekstensjon ble evaluert. Handlingsplanen har vært et godt verktøy for distriktskontaktene og klubbene, og vi ser tydelige resultater etter at vi fikk denne. God synlighet i media har tydelig positive effekter. Vi fikk en engasjerende presentasjon fra DK Sør-Vest av Ellen Wiik og Ruth Sæther fra SI Jæren. SI Jæren hadde et vellykket opplegg og fikk media med på en god måte under kampanjen deres til Oransje dager. Dette førte til at flere fikk kjennskap til Soroptimistene og tok kontakt i ettertid. De ble invitert til den lokale ungdomsskolen for å holde foredrag for 7ende trinn om vold i nære relasjoner og «Read the signs». Vi fikk gode tips om lokal synlighet og om hva som skal til for å få god kontakt med avisen. Vi tok inspirasjon fra SI Larvik og testet hvordan vi kan lage en «Jeg er Soroptimist» kampanje. Alle fikk laget sin versjon og vi diskuterte fremtidens DK rolle. Det er nyttig å samles for erfaringsutveksling, og viktigst er det å kunne arbeide i grupper for effektivt å komme frem til gode ideer og løsninger. Dette fungerer ikke like lett via nettmøter, selv om disse fungerer fint til å holde kontakt og å oppdatere hverandre gjennom året. Brygga med badstu-flåten

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=