SOROPTIMA nr 2 2023

9 NORSK SOROPTIMA • TEMA: BLÅTT HAV • NCE Aquatech Cluster NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksteknologiklynger med partnerbedrifter over hele Norge, og samarbeidspartnere fra hele verden. BLÅ BÆREKRAFT. Bærekraft er et strategisk satsingsområde for NCE Aquatech. Klyngen skal i perioden 2021 – 2024 legge til rette for samarbeid innen teknologi- og løsningsutvikling for bærekraftig vekst Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi. Sammen utgjør klyngen et komplett innovasjonsnettverk innenfor havbruksnæringen, med tilhørende leverandørindustri, FoU, utdanning og kapitalmiljøer, hvor alle jobber for å løse ambisjoner som kun kan realiseres gjennom samarbeid med andre. ZeroKyst ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen og har som mål å: • Utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje • Utvikle ett nytt nullutslippsfartøy • Bygge om 10 fartøy til nullutslippsdrift • Fleksibel forsyning av el og hydrogen Konsortiet består av mange prosjektpartnere som utgjør en komplett verdikjede for fremtidens utslippsfrie fiske- og havbruksfartøy. Partnerne representerer både industribedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, skipsbyggere og skipsverft, rederi, energi- og infrastrukturleverandører, næringsklynge og kommune. En slik bred sammensetning er svært viktig fordi det vil kreve innsats på tvers av verdikjeden for å utløse innovasjonspotensialet og bidra til verdiskapning, men også for å skape tilliten som trengs for omstilling til nullutslipp og dermed gi norsk sjømatnæring et konkurransefortrinn. Norge har som mål å kutte sine CO2 utslipp med 50% innen 2030. Maritimt drivstoff står for over 20% av Norges petroleumsforbruk. Silver Seed – settefiskanlegg På Mølnarodden i Flakstad kommune i Lofoten ligger Silver Seed, et topp moderne settefiskanlegg eid av Ellingsen Seafood AS. I denne bedriften blir avløpsvann fra settefiskanlegget renset for fôrrester og avføring som tørkes til 95% tørrstoff. Dette er svært næringsrikt på grunn av høyt innhold av fosfor og nitrogen og kan bl.a. gjenbrukes til gjødsel for parkanlegg og grøntområder. Det er nå konkrete planer om å bygge et anlegg for hydrogenproduksjon som plasseres like ved bedriften slik at de kan benytte restproduktene varme og oksygen, til bruk i smoltanlegget

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=