SOROPTIMA nr 1 2023

4 NORSK SOROPTIMA Det blir spennende! Gammel og ny redaksjon hadde et hyggelig og nyttig møte i fjor høst i Trondheim. Vi fikk mange gode tips som vi tar med oss i de to årene vi har ansvar for bladet. Vår plan er å følge Unionens strategiplan og satsingsområder som hovedtema for bladet. I tillegg håper vi å få inn mye stoff fra klubbene, fra komiteer og grupper i Unionen og fra tillitskvinner med verv i organisasjonen. I vårt første blad har vi valgt Kvinnehelse som tema. Dette bl.a. med bakgrunn i at kvinnehelse har fått en stadig større oppmerksomhet i samfunnsdebatten den senere tiden, og at det regjeringsutnevnte utvalget fra 2021, kom med en NOU 2023: 5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse – 02.03. 2023. Den nye redaksjonen i SI Trondheim består av: Åse Lie (redaktør), Janne Kolberg, Mari Elin Øksendal, Randi Utne Holt og Marit Rygvold. Redaksjonen av Soroptima er nå flyttet fra Borge til Trondheim Påtroppende redaksjon fra SI Trondheim samlet på Bakklandet med hyggelig besøk fra SI Borge. Fra venstre: Mari Elin Øksendal, Åse Lie, Jorunn Krosby, Marit Rygvold, Janne Kolberg, Britt Johansen, Ninna Garm og Randi Utne Holt Mari Elin Øksendal Åse Lie Jorunn Krosby Marit Rygvold Janne Kolberg Britt Johansen Ninna Garm Randi Utne Holt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=