SOROPTIMA nr 1 2023

7 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • FOKUS er en paraplyorganisasjon med 48 medlemsorganisasjoner i Norge, blant dem, Norgesunionen av Soroptimistklubber. Organisasjonen jobber gjennom programarbeid i syv Afrikanske og Latinamerikanske land, og jobber politisk som pådrivere for at norsk utviklings- og utenrikspolitikk skal sette kvinners rettigheter og likestilling høyt på agendaen. Programarbeid omfatter mobilisering av lokalsamfunn, styrking av folks kunnskaper og bevissthet, tilgang på prevensjonsmidler og veiledning om prevensjonsbruk, tilgang på trygge aborttjenester, videreopplæring av helsepersonell, og påvirkningsarbeid for å fjerne restriksjoner for tilgang på tjenester. Å lære opp og organisere kvinner i påvirkningsarbeid er en nøkkel til å fremme likestilling og sosial endring. En rekke prosjekter retter seg også mot menn for å endre deres holdninger og adferd. Mange millioner lever i land hvor svangerskapsomsorg og fødselshjelp er dårlig utviklet, og hvor trygg abort er helt eller delvis forbudt. De fleste av verdens strengeste abortlover finnes i Latin-Amerika, Asia og Afrika, og det rammer de aller fattigste hardest. I flere land er det totalforbud mot abort. Men strenge abortlover fører ikke til færre aborter, bare farligere aborter. Det er beregnet at minst 22 800 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter (Guttmacher Institute, 2018). Sammen med lokale organisasjoner og nettverk jobber FOKUS for at kvinner skal få bestemme over sin egen kropp. Som eksempel blir voldtatte jenter i Guatemala nektet abort helt ned i 10-årsalderen. Med støtte fra lokale organisasjoner bidrar FOKUS til å bistå disse jentene til rettslig hjelp og psykososial oppfølging. FOKUS styrker jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) i Afrika og Latin-Amerika Av Joar Svanemyr, programrådgiver, FOKUS DE DOM NERGI LE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREK BYER O LOKAL UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKEST MELLOM INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR FOKUS sitt overordnede mål er å forbedre jenter og kvinners seksuelle og reproduktive helse gjennom bedre tilgang på tjenester og beskyttelse av rettigheter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=