SOROPTIMA nr 4 2023

17 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • m.m. for ansvarsfordeling og engasjement. Det er viktig at flere får bidra og på den måten bli bedre kjent med soroptimistarbeidet og hverandre. En prosjektgruppe arrangerte en fagdag/webinar med tema Vold mot kvinner i november som en pilot (vårt første prosjekt). Viktig både for å engasjere og å høste erfaring med arrangementer på nett. Planen er å ha eksperimentell drift en stund, før vi søker om å bli chartret som offisiell klubb. Styret og medlemmene identifiserer oss med Soroptimistenes overordnede mål. Vi vil arbeide for dette gjennom digitale plattformer og være en global stemme for kvinner. Viktig for å nå yngre kvinner. Idemyldring har bl.a. gitt følgende forslag til aktiviteter: • Lage Podcast • Kampanje for at unge kvinner skal bruke stemmeretten sin i forbin- delse med lokalvalg/stortingsvalg • Fagdager/webinarer, både åpne og lukkede. Aktuelle tema: Human trafficking, cyber-mobbing, mental helse, demokratideltakelse, vold mot kvinner • Hjelp og råd til utdanningsvalg/­ karrieremuligheter for elever • Kampanjer på sosiale medier: Tiktok, Instagram, Snapchat. Lage kampanjer, innsamlinger osv. i forbindelse med FN-dagen eller aktuelle saker • Støtte eksisterende prosjekter Vi henvender oss til kvinner som ønsker å jobbe med soroptimistsaker via digitale plattformer. E-klubben skal være en selvstendig og fullverdig klubb. Det er ikke nok bare å møtes på nett eller rapportere resultater på nett, vi må også engasjere medlemmene til å gjennomføre ulike prosjekter for å bidra til positiv endring for kvinner. Vi ønsker at e-club SI Norway skal bli en klubb med digital gjennomslagskraft! Og vil gjerne ha med flere engasjerte damer på laget! Er du, eller kjenner du noen som kan være interessert? Send da gjerne en mail til ekstensjon@soroptimistnorway.no . De som blir med nå, får anledning til å være med å forme klubben. Møtene holdes siste torsdag i måneden kl. 19:30–21:00. Send oss en mail om du ønsker informasjon om e-club SI Norway som du kan gi til potensielle medlemmer. Interimstyret: Iren Kristine Kruse (33 år). Bor i Larvik, Utdannet lærer i samfunnsfag (NTNU). Jobb: Prosjektleder ved Matsentralen Vestfold og Telemark Tomine Marie Kruse (25 år). Bor i Åsgårdstrand. Har en Bachelor i Lydteknikk (HINN) og studerer Økonomi og ledelse på USN. Deltidsjobb: Resepsjonist på Oslofjord Convention Center. Kaia Holm Loriente (21 år). Kommer fra Kongsvinger. Tar Profesjonsstudiet i Psykologi UIB (3 år). Deltidsjobber: Museumsvert på Kvinnemuseet og Kongsvinger museum (ANNO museum), og pleiemedhjelper på psykiatrisk avdeling.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=