SOROPTIMA nr 4 2023

04-2023 Årgang 76 God jul!

2 NORSK SOROPTIMA • LEDER • Vi er kommet til årets siste nummer av Soroptima og julen nærmer seg. Det er tid for oppsummering og refleksjon fra et unionsstyre som har ledet norgesunionen i snart 27 måneder. På den positive siden gleder vi oss over at klubbene i Norge har lykkes med å rekruttere nærmere 100 nye medlemmer i løpet av året!! Det kommer ikke av seg selv. Soroptimister på alle nivå «står opp for kvinner». Det har vært mange flotte aktiviteter og prosjekter som viser hvem vi er og hva vi står opp for, som gjør oss synlige og tiltrekker oss nye medlemmer. Det er mye positivt vi kan trekke frem. Markeringen av Orange dager, 16 dagers kampanjen for å bekjempe vold mot kvinner, engasjerer bredt og gir oss oppmerksomhet. Vi ser stor kreativitet når det gjelder å synliggjøre budskapet «Read the signs»! Nå gjenstår registreringen av PFR – som dokumentasjon på alle våre flotte store og små prosjekter som er gjennomført. I år er målet å få med alle – og fristen for innsendelse er 31.12. Mange er engasjert i prosjekter til støtte for kvinner på flukt, både nasjonalt og internasjonalt. Særlig har mange ukrainske kvinner og barn kommet til Norge i håp om at det kan bidra til en bedre fremtid. Vi vet at det gjennom lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og aktiviteter, legges ned mye engasjement for å bidra til å virkeliggjøre SI presidentens visjon: «Opening doors to a bright future»! Les informasjonen om SI Foundation i denne utgaven av Soroptima. Vi oppfordrer våre klubber og medlemmer til å støtte også våre internasjonale prosjekter. Det er flere enn noen gang ute i verden, som trenger vår hjelp og støtte. Vårt utdanningsfond ønsker seg midler og forslag til nye inntektskilder. Hva med et gavebrev i julegave? Våre prosjekter til bekjempelse av menneskehandel og ikke minst våre prosjekter i Moldova trenger vår økonomiske støtte i dette viktige arbeidet. Tiden som unionspresident nærmer seg slutten. Jeg vil takke for god innsats og konstruktivt samarbeid. Takk også for den store gjestfriheten jeg har blitt møtt med overalt. Takk for gode samtaler og mange gode, nye vennskap! Kjære soroptimister! En stor takk til alle tillitskvinner som går av i sine verv ved årsskiftet. Takk for din innsats for vår flotte organisasjon! Takk til alle dere som fra nyttår har tatt på dere nye verv. Vi annonserer våre ledige verv for perioden 2025–2026 – veldig spennende! Ta kontakt med valg@soroptimistnorway.no Vi fortsetter å tenne lys når vi møtes. I denne adventstid tenner vi også lys i våre hjem. Viktigere enn noen gang, tenner vi lys for lengsel, glede, håp og aller mest for fred på vår lille jord. Unionsstyret ønsker alle soroptimister og deres familie en riktig god jul og alt godt for 2024. Koselig jul med Soroptima! Grethe Mary Sørensen Unionspresident

3 NORSK SOROPTIMA • INNHOLD • SI Oslo feirer 90 år! 6–7 Vennskapstreff i Sigdal 11–12 70-årsjubileum i Mo i Rana 8–9 Innhold Noen kommer noen går 3–4 Forsiden: MARRAKECH av Ruth Berås Kjære Soroptimister 2 Noen kommer og noen går – men Soroptimistorganisasjonen vår består 3–4 SI Oslo feiret 90 års-jubileum med en stor fest 27. oktober 6–7 70-års jubileum Mo i Rana Soroptimistklubb 8–9 Skien-Porsgrunn soroptimistklubb 75 års jubileum 10 Vennskapstreff hos Sigdal Soroptimistklubb 11–12 Reisebrev fra Katerina og Greta september 2023 12 SI Norgesunionens hederstegn 2023 13 Litt om Julen, Julens myter og Julens tradisjoner 14–15 Oppstart av digital soroptimistklubb er godt i gang 16–17 Skildring av livet på Barrøy fra 1913 – til ca 1960 18 Min tippoldefar var kvinnesaksforkjemper! 19 Med pensel og palett 20–21 Nordic Days 2024 22 Program fokus rapport 22 Soroptimist International Foundation 22 Invitasjon SNLA 23 Påta deg verv 23

4 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • SI Ringerike har hatt ansvar for Norgesunionens styre siden 1. oktober 2021. Det er SI Halden som overtar «stafettpinnen» 1.januar 2024. Tradisjonen tro, har vi på slutten av vår «regjeringsperiode» gjennomført overleveringsmøte. Det ble en god og hyggelig dag for alle. Etter kjøreturen fra Sandefjord, Larvik og Ringerike var det godt å komme frem til Frivillighetens flotte lokaler i Skofabrikken i Halden, der en varm velkomst ventet oss. Noen av klubbens medlemmer hadde trått til – Sissi med en vakker blomsteroppsats i blått og gult, Reidun med lekre sølvlysestaker og blå og gule lys, og Marit og gemalen med både nydelig fingermat på morgenen og de lekreste snitter til lunsj. Klubbens visepresident, Kari Torvanger, ønsket velkommen og fortalte om festningsbyen Halden som til og med er nevnt i nasjonalsangen. Så her synges alltid 4. vers på 17. mai: Noen kommer og noen går – men Soroptimistorganisasjonen vår består… Fra overføringsmøte i Halden Husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald. Halden har også hatt en rik skoindustri – derav navnet på bygningen vi var i, og som nå huser nytt bibliotek, kinoer, frivilligsentral, barnehage m.m. Deretter var den en grundig gjennomgang og «Overlevering av Unionspresident Grethe Mary Sørensen åpnet møtet med lystenning og appell og ønsket velkommen til Overleveringsmøtet. 1. rekke fra v.: Unionspresident Grethe Mary Sørensen, påtroppende Unionspresident Karin Dahlberg Pettersen 2. rekke: påtroppende 1. visepresident Evy Kruse, påtroppende 2. visepresident Anita Listou, påtroppende Unionssuppleant Reidun Anderssen og påtroppende Unionssekretær Evy-Anni Evensen. 3. rekke: Programdirektør Skjoldvor Lie Haukaas, påtroppende Unionskasserer Reidun Nygaard, Unionssuppleant Torild Foss Aspevoll, Unionskasserer Hanne Berit Ryen. 4. rekke: 3. visepresident Karin Källsmyr, Unionssekretær Inger Kammerud og 2. visepresident Ann Skadsdammen.

5 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • unionspresident» som det heter, hvor alle oppgaver og ansvar som er tillagt denne funksjonen som leder av unionsstyret ble gjennomgått. Videre presenterte alle i det sittende unionsstyret sine oppgaver og ansvar, og beskrev hvordan alt i praksis var blitt ivaretatt av 2021–2023-styret. Vedtektene til Unionsloven 2021 sier at vervet som 3. visepresident går ut. I stedet trer Norgesunionens programdirektør inn i styret. I unionsstyret 2021–2023 har Norgesunionens programdirektør vært styremedlem siden 01.01.23, og hun fortsetter også inn i nytt styre. Mye godt arbeid har blitt utført i løpet av en styreperiode på to Siste post på programmet var overrekkelsen av klubbe og presidentkjedet. Presidentkjedet ble overlevert fra nåværende president Grethe Mary Sørensen til Karin Dahlberg Pettersen som overtar rollen fra årsskiftet. år og 3 måneder av engasjerte og kunnskapsrike soroptimister! Det ble en fin anledning for de påtroppende styremedlemmer til å stille spørsmål om hvordan saker har vært praktisert og løst. Etter et par timer med mye informasjon fikk vi en velfortjent lunsj, med nydelig mat – og tid til en god prat. Etter pausen var det en-tilen møter hvor de forskjellige vervene ble «overlevert» i detalj og god kontakt ble etablert, noe som er nyttig for den som tar over hvis det senere er behov for oppklarende spørsmål. Tiden går fort i godt selskap, det gjorde det også denne lørdagen – men siste ord er ennå ikke sagt, vi vil fortsette å støtte og hente råd fra hverandre. Ellers kjenner vi oss sikre på at det nye Unionsstyret, med Karin Dahlberg Pettersen ved «roret», vil holde stø kurs og styre Soroptimist-skuta trygt og stødig, også i «bølger og ruskevær». De som står ved roret på en over 100 år gammel skute og går i front for å «forenkle og fornye» vår organisasjon for fremtiden, vil tidvis merke det. Det er omkostningen for å tilpasse og utvikle organisasjonen slik at den fortsatt er relevant og attraktiv for fremtiden. Vi ønsker det nye styret alt godt og lykke til! Selvfølgelig og det viktigste, er bildet av vår nye president Karin!

6 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • SI Oslo feiret 90 års-jubileum med en stor fest 27. oktober Monica Faye President i SI Oslo. Vi holdt festen på Sagene Lunsjbar – nesten alle medlemmene hadde mulighet være til stede, og i tillegg kom et gammelt medlem, Åsta Sørensen – som har vært borte i mange år pga sykdom. Underveis i festen holdt hun en tale og håpet å melde seg inn hos oss igjen når hun føler seg bedre. Distriktskontakt for Øst 4, Kari Sarnes, Fokus-kontakt Mona Wieger og president Marleen Devos fra SI Bærum var også til stede. Unionspresident Grethe Sørensen var selvfølgelig også der. Mary Barrath Due og hennes datter Ester Fladmoe var mangeårige medlemmer, presidenter osv i vår klubb og vi har alltid følt en sterk tilknytning til Barrath Due. De åpnet også sitt hjem for medlemmene i mange av de første årene. Derfor hadde vi valgt en liten kvartett derifra som åpnet festen. Finfin åpning på en fest med tre-retters middag og vin. Unionspresident Grethe holdt en flott tale for oss og hun hadde gransket vår lange historie og funnet mange morsomme poeng til oss. Vårt mangeårig medlem, Guri Vallevik Håbjørg (styremedlem) holdt også en veldig interessant historisk SI Oslo er den eldste klubben i Norden og ble stiftet 17. november 1933. Vi har alltid feiret våre jubileer i oktober, da Oslo er helt fullt overalt i november pga julebordsesong Tove Børresen og Hilde Lunde fra styret og Grete Steen Olsen, vår eminente pianist

7 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • tale om klubbens første år i 30-årene og enkelte medlemmer som faktisk gjorde heltemodige ting under 2. verdenskrig, selv om klubben offisielt var nedlagt i de årene. Denne historien var så interessant at Grethe måtte snakke med flere av de «gamle» medlemmene som hadde mye mer å fortelle. Vår klubb innehar jo veldig mye av norsk soroptimisthistorie som vi må ta vare på. Det var ellers høy stemning, mye latter og flere Soroptimistsanger som vi sammen fremførte til akkompagnement av Grete Steen-Olsen. Sistnevnte spilte også Soroptimistsymfonien for oss, og deklamerte den engelske teksten som hører til denne. Det er en veldig fin tekst som går rett inn i våre kjerneverdier. En verdig, hyggelig og festlig feiring av et stort jubileum. Tind Kirvil Tjore Haaland, fiolin – Elisa Årnes Frederiksen, fiolin – Mads Solberg Dudek, bratsj – Sindre Bosrup Kvalbein Blyverket, cello. De er alle 13 år og går i samme klasse på Musikk på Majorstuen. De kaller seg litt uformelt Rubinkvartetten, da Barrath Due har en eldre og mye bedre kvartett som heter Safirkvartetten, som er denne gjengens forbilder. De spilte to verk for oss og de var utrolig flinke. Dette var ikke bare enkelt å fremføre. Flere medlemmer og Mona Wiger nærmest kamera, hun er Fokus-kontakt og tidligere president i Osloklubben. Hun er nå i SI Follo. Unionspresident Grethe Sørensen.

8 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Kvinner fra klubbene i Mo i Rana og Sandnessjøen, samt gjester fra Kvinnenettverket Noor og unionspresident Grethe Mary Sørensen samlet seg for å feire at Mo i Rana Soroptimistklubb har stått sterk i 70 år. I tillegg skulle et meget viktig tema belyses: Forebygging av vold mot kvinner og barn. Mo i Rana Soroptimistklubb inviterte til åpent seminar for alle på Rana bibliotek 7. oktober. Seminaret åpnet med velkomsthilsen fra Unionspresidenten, samt en presentasjon av Soroptimistverdier. KRAFT dansestudio, et lokalt dansestudio i Mo i Rana, hadde så en fantastisk opptreden for publikum før foredragsholdere fra politiet, bistandsadvokat, Krisesenteret i Mo i Rana, og helsestasjon og skoletjenesten holdt sine innlegg. Foredragene omhandlet hva de forskjellige instansene gjorde eller kunne tilby for å bistå, hjelpe og forsøke å forhindre vold mot kvinner og barn i samfunnet, samt hvor tett de arbeider sammen og hvor viktig dette samarbeidet er. Etter seminarets slutt gikk veien videre til Nordland Vitensenter. Her fikk de påmeldte en innføring i senterets aktiviteter, samt teste ut dets mange interaktive læringsarenaer. Dagen ble avsluttet med festmiddag på Meyergården hotell. Her ble det i tillegg fremført flotte sanger av Mo Acapelladamer. Klubbpresident Wenche Hjelmseth og medlem Kirsten Jessen Frøysa presenterte klubbens historie. og Unionspresident Grethe Mary Sørensen og Maria Saltirova Rau70-års jubileum Mo i Rana Soroptimistklubb Ragnhild Hauge Clementsen Bilder: Grethe Dillern Klubbpresident Wenche Hjelmseth sammen med årets vinner av Søster Astrid-prisen, Oddrun Jonette Solberg. Foto: Grethe Dillern. Mørket har senket seg, og det går sakte, men sikkert mot vinter. I en liten by langt mot nord, er det én begivenhet mange har sett frem til; Mo i Rana Soroptimistklubb skal feire sitt 70-års jubileum! Etter flere måneders planlegging ble det en begivenhetsrik og innholdsrik feiring. De flotte foredragsholderne. F.v.: Nina Lunde, bistandsadvokat, Hege Alvestad, repr.fra politiet, Trine Lise Stensland, leder for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Rana og Camilla Juvik, Krisesenteret. Foto: Grethe Dillern.

9 NORSK SOROPTIMA sandaksel fra Kvinnenettverket Noor holdt fine taler. Under festmiddagen ble også Mo i Rana Soroptimistklubbs ærespris, Søster Astrid-prisen, utdelt. Astrid Storhaug (1912– 2017), også kjent som søster Astrid, var en prominent figur i Mo i Rana, og en stor forkjemper for kvinners ståsted i samfunnet. Hun var med å stifte Mo i Rana Soroptimistklubb i 1953 og forble et lojalt medlem i nesten 50 år. Som utdannet sykepleier og helsesøster forble hun opptatt av kvinners og barns rettigheter og levekår gjennom hele sitt liv. Prisen utdeles etter de retningslinjer som klubben har vedtatt, og prisen kan gis til kvinner, lag og foreninger med tilknytning til Rana og omegn som en honnør til deres innsats for å bedre kvinners og barns stilling i samfunnet; lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt. Prisen består av et diplom i tillegg til et beløp på 5000 kroner som prisvinneren kan donere til en institusjon, et lag eller en forening. Prisen deles ut hvert tredje år og ble første gang utdelt i 2011, da til søster Astrid selv. Årets vinner var Oddrun Jonette Solberg. Hun fikk prisen og ble hedret for sin innsats for å spre musikkglede til barn og unge i Gruben barnekor. Som leder av et kor som i sin spede start i 2011 hadde tre sangere, leder hun nå et kor på godt over 90. I 13 år har Oddrunn skapt samhold og raust delt av sin sangglede og kunnskap om musikk til svært mange barn. Hun er en verdig vinner av årets Søster Astrid-pris. Jubileumsfeiringen til Mo i Rana Soroptimistklubb ble avrundet 8. oktober med distriktsmøte på Vitensenteret. Alt i alt kan det konkluderes med at jubileet ble en stor suksess! • MEDLEMSNYTT • President Wenche Hjelmseth, SI Mo i Rana, utforsker Vitensenterets utstilling over FN sine bærekraftsmål sammen med unionspresident Grethe Mary Sørensen. Foto: Grethe Dillern. Godt oppmøte under åpent seminar på Rana bibliotek. Foto: Grethe Dillern.

10 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Jane Knagenhjelm Skien-Porsgrunn soroptimistklubb Skien-Porsgrunn soroptimistklubb 75 års jubileum Skien-Porsgrunn soroptimistklubb ble stiftet 8.oktober 1948 av føderasjonspresident Mary Barrat Due fra Norge, som den 5. av norske klubber. Klubben ble chartret som Skien Soroptimistklubb, og Porsgrunn kom med i navnet først i 1956, da hadde klubben fått like mange medlemmer fra Porsgrunn som fra Skien. I dag er hovedtyngden av medlemmene fra Skien, kun noen få fra nabobyen. Klubben vår hadde invitert til 75 års feiring lørdag 21. oktober på Menstad bydelshus midt mellom Skien og Porsgrunn, der vi også holder medlemsmøtene våre. Vi var en fin gjeng med feststemte soroptimister fra distriktet vårt Syd 2, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og fra vår egen klubb. President Jane Knagenhjelm tente lysene og leste appellen. Og ønsket velkommen til bords i et fint pyntet Gunnar Knudsen lokale. Vi hadde engasjert Daniella til å synge for oss. Hun er 18 år og går på videregående skole i Porsgrunn. Hun sang tre nydelige sanger. Walk On By av Dionne Warwick, The End of the World av Skeeter Davis og We’ll Meet Again av Vera Lynn. På den siste ble vi revet med og sang og nynnet sammen med Daniella. Våre medlemmer, Unni Lunde Holla og Kari Beyer, ikledd fine hatter og boa, underholdt med et historisk tilbakeblikk om klubben, fra stiftelsesdatoen 8.oktober 1948 og frem til i dag. Det ble allsang med «Din tanke er fri» (Alf Cranner), ledet av vårt medlem Anlaug Johre Kaasin. Jane leste opp gratulasjons hilsen fra unionsstyret, som unionspresident Grethe Sørensen hadde sendt oss. Hun hadde dessverre ikke anledning til å delta på jubileet. Hilde Eskedal fra SI Larvik, Ingrid Kløve fra SI Tønsberg og Ina Marie Hagen fra SI Sandefjord holdt taler og overrakte gaver på vegne av sine klubber. Margit Christensen (medlem i Oslo II, bosatt på Stathelle og ofte gjest på våre møter) sa også fine ord og overrakte en personlig gave til klubben. SI Holmestrand kunne ikke delta, men hadde sendt en hilsen. Vi fikk også hilsen fra våre vennskapsklubber i England og på Island. Det var ekstra hyggelig for oss som feiret og holdt festen at så mange fra våre naboer i distriktet deltok, holdt taler og gav oss «bursdagsgaver». Da blir det fest! Vi avsluttet kvelden med allsang (Soroptimistsang) før Jane slukket lysene og takket for en hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem Våre medlemmer, Unni Lunde Holla og Kari Beyer,

11 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Sigdal Soroptimistklubb Vennskapstreff hos Sigdal Soroptimistklubb Torsdag 31. august ankom gjestene. Da var det «meet and greet» på Folkemusikksenteret i Prestfoss med lapskaus, kaker og hygge. Unionens observatør, Katarina Zäch fra Sveits, var også sammen med oss denne dagen. Gjestene overnattet hos medlemmer i SI Sigdal, en måte å bli litt bedre kjent på. Fredag 1. september var dagen for tur til Madonna-statuen på Søtelifjell, 1020 m.o.h. Alternativ aktivitet denne dagen var et besøk på Lauvlia, Theodor Kittelsens hjem i Sigdal. Vi smurte matpakker, tok med vann, Kvikklunsj og pakket sekker før vi bilte for å møtes i Eggedal sentrum. Derfra kjørte vi opp til Frøvollseter som er utgangspunktet for turen til «Madonna med barn». Sigdal Soroptimistklubb har tradisjon for jevnlig å treffe sine tre vennskapsklubber; SI Crosby (UK), SI Falkenberg (Sverige) og SI Kalunborg (Danmark). Representanter fra de fire klubbene møtes enten hos hverandre, eller «på nøytral grunn» som i Brugge i Belgia, og sist i Glasgow i 2018. Det planlagte møtet i 2020 ble dessverre Corona-utsatt. Endelig i 2023 kunne seks stykker fra England, fire fra Danmark og seks fra Sverige møtes til vennskapstreff i Sigdal.

12 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Turen opp til toppen gikk rolig, vi skulle ha med alle. Alle kom opp, og vi kunne nyte vår medbragte lunsj i nesten vindstille. Etter topp-turen var vi på Haglebu. Der ble det middag med spekemat, kaker og bursdagssang, i hytten til et av klubbens medlemmer. Lørdag 2. september var det igjen tid for tur til Eggedal. Denne gangen til Hagan, hjemmet til kunstner Christian Skredsvik med omvisning i hans hjem, i galleriet, og lunsj. På ettermiddagen var det omvisning i Eggedal kirke. Ann, klubbmedlem i Crosby, spilte piano som ga en spesielt fin stemning i kirken. Sigrid Kvisle fortalte om utviklingen av Eggedal kirke. Vi fikk også et treff hjemme hos medlem Henriette Koren før middag i Eggedal Borgerstue. Før avreise søndag 3. september var vi samlet til felles frokost på kommunehuset i Sigdal. Det ble en runde i kommunehuset for å se på kunst, bilder etc. Etter frokost ble det tatt et fellesbilde Tradisjonen tro inviterte vi ogsa i 2023 søstre fra alle de europeiske unionene til a søke et «reisestipend» til Norge. Av de 17 kandidatene var det Greta Pente fra Romania og Katerina Zach-Kozlova fra Sveits som ble valgt ut. Begge to er relativt nye som soroptimister, og ønsket a lære og bli inspirert av norske klubber. Pa sin rundtur har de besøk klubbene i Sigdal, Kongsberg, Gjøvik, Oslo, Bærum, Ringsaker, Trysil og Kongsvinger. De har ogsa møtt representanter fra klubbene pa Hamar, Lillehammer og Ringerike. De har hatt et tett program, med mange opplevelser og inntrykk. Vertsklubbene har gjort en fantastisk innsats og vist frem sin bygd eller by, og gitt et godt innblikk i hvordan norske soroptimister driver arbeidet sitt pa lokalplan. Tusen takk til de klubber som tok ansvar for a gjøre besøket uforglemmelig! Greta forlot Norge den 13. september, men Katerina fikk med seg store deler av R&L før hun sa farvel. Her apnet hun landsmøtet med en presentasjon hvor hun fortalte om reisen og erfaringene de tok med seg tilbake til sine egne klubber og unioner. Hun pekte spesielt pa betydningen av a ha gode, lokale prosjekt som engasjerer medlemmene. Greta har ogsa skrevet et lite reisebrev som gir en smakebit av alt de fikk oppleve pa turen. Du kan lese brevet hennes på SI's nettsider, søk reisebrev på: https://intranett.soroptimistnorway.no/ om-oss/norgesunionen Reisebrev fra Katerina og Greta september 2023 Fra venstre: Gretha Pente (observatør fra Romania), Toril ­ Marlene Staxrud (SI Sigdal), Jill Boggard (SI Crosby), Margareth Johansson (SI Falkenberg), Gunver Jensen (SI Kalunborg) og Katarina Zäch (observatør fra Sveits).

Forslagsstillerne er: Randi Mordal Hessen, SI Ålesund, Kristin Ruder, SI Tønsberg og Margaret Støle Karlsen, SI Larvik. 13 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Om vi nevner arbeidet som blir gjort av norske soroptimister for de krigsrammede i Ukraina, kan vi ikke unngå å nevne hennes navn. Når jeg sier at det i dag er 569 dager siden krigen brøt ut – vet mange hvem det gjelder. Vi blir daglig minnet om krigen. Dine daglige påminnelser gjør at vi alle holder motet oppe og ber om fred – vakre bilder i gult og blått – blue&yellow concept så kjære, kjære Liv Selma Handeland. Det er en stor ære å overrekke deg årets Hederstegn. Det kan sies veldig mye om mottakeren av Hederstegnet 2023 Med sitt store engasjement som soroptimist har hun bidratt til at vår organisasjon både internasjonalt, nasjonalt og lokalt har blitt synlig gjennom hennes innsats. Internasjonalt har hun sammen med mange andre soroptimister hatt et glødende engasjement for samarbeidet som Norgesunionen har hatt og har med Moldova. Hun var med fra starten – og var en av initiativtakerne til det senere utviklet seg til at flere fadderklubber etter hvert ble etablert. Hun var delaktig i administrasjonen av et treårig forebyggende prosjekt mot menneskehandel, finansiert gjennom midler fra TV-aksjonen i 2005. For dette arbeidet mottok hennes klubb i samarbeid med naboklubben SIE’s Best Practice Award for prosjektet «Hopes and Dreams for Everyone» – Inntektene fra SI-presidentens 10. desemberappell samme år gikk til dette viktige prosjektet. Gjennom hennes utrettelige arbeid for kvinnene i Moldova startet flere klubber opp prosjekter, og hun har sammen med mange soroptimister besøkt klubbene i Moldova og holder tett kontakt med dem. Nasjonalt og lokalt har hun gjort en betydelig innsats. Gjennom sitt medlemskap i 37 år har hun synliggjort vår organisasjon, gjennom sine mange verv og oppgaver. Hun har vært unionspresident, guvernør suppleant og guvernør, og hun var, en av 4 soroptimister som utarbeidet Norgesunionens første strategiplan, en ide som ble brakt videre både til SI og SIE, takket være dette norske forarbeidet. Gjennom sitt engasjement har hun synliggjort de som trenger å bli sett og hørt. SI Norgesunionens hederstegn 2023 Unionspresident Grethe Sørensen Hederstegn er en pris som ble stiftet i 2021, og deles ut hvert andre år.

14 NORSK SOROPTIMA • JULETRADISJONER • I Skandinavia starter julefeiringen 24. desember, selv om Kirkemøtet i Nikea i år 325 valgte 25. desember til Jesu fødselsdag. Til jul skulle det brygges, slaktes, bakes, støpes lys, vaskes og pyntes. Alt skulle være ferdig til julaftenen, ellers ville den demonliknende Lussie kaste sin vrede over huset. Ingen hjul skulle gå, og ingen ved skulle hugges i juledagene. Julen ble «skutt inn» med gevær eller kanon, for å skremme bort vetter og skrømt, og for å varsle husets folk at man samlet seg til julemiddagen. I Norden var årets mørkeste tid også forbundet med skrekk og mystikk så sent som på 1750-tallet. Julenatten kom de døde for å besøke det som hadde vært deres hjem. Her kunne de forsyne seg med mat og drikke fra julebordet. Når gjenferdene hadde fått det de vil ha, dro de, og de levende skulle bli belønnet med fruktbar jord og rike avlinger. På Julenatten sov man på golvet, på halm, fordi de døde skulle ha sengen. Halmen symboliserte Kristi krybbe og beskyttet mot onde makter. Det samme gjorde stål i fjøsdøra og tjærekors skåret i tre. I dag er Fjøsnissen, han lille slemme som kan bestikkes med julegrøt, en overlevelse fra den gamle tro. Det samme er Halmbukken, et fruktbarhetssymbol som representerer guden Tor. Vi kjenner også Juleneket, laget av det siste kornet som ble høstet, «skurdhavren». Neket var primært ikke ment til fuglene, men for å fange «korn-vetten». Dersom likevel fuglene koste seg i neket, var det et godt tegn. På 1800-tallet ble julen familiens høytid. Charles Dickens satte ord på juledrømmen i sin bok «A CHRISTMAS CAROL IN PROSE» (1843). Engelsmennene opplevde hjerteLitt om Julen, Julens myter og Julens tradisjoner skjærende klasseforskjeller, der bunnløs nød eksisterte side om side med overdådig luksus. Dickens forkynte «Veldedighet, kjærlighet og omsorg mellom klassene», og appellerte til samfunnets privilegerte om å gi en skjerv til de som hadde minst. I Norge finnes opptegnelser fra 1727 der rike har sørget for at fattighuset fikk ekstra mat til jul, som rømmegrøt, fenalår, ertersuppe og øl. Til sammenlikning kunne den 7-retters menyen i et juleselskap i byens borgerskap på 1780-tallet være slik: Suppe. Drikke: Madeira Fisk med selskapserter, Hollandaise. Drikke: Moselvin (brune glass) / Rhinskvin (grønne glass) Fugl (helst rype). Drikke: Bourdeaux vin Stek med bakte rotgrønnsaker, saus, potetstappe og brød. Drikke: Burgunder vin Oster (alltid 3); Gauda – Edamer – blåmuggost. Drikke: Portvin Dessert; noe søtt, eks Gelé. Drikke: Sherry Konfekt; gjerne søt marsipan. Drikke: Likør Redaksjonen «Julen er til å stole på» skriver Ingrid Sahlin-Sveberg, «den kommer hvert år til samme tid, er noe helt personlig, men likevel noe vi alle har felles». Vår gamle jul er en blanding av romersk og nordisk hedenskap forbundet med kristendom, tilsatt tradisjoner fra mange land.

15 NORSK SOROPTIMA • JULETRADISJONER • Julen varer til 6. januar, Epifania, som betyr åpenbaring og ble av den katolske kirken valgt til Helligtrekongersdag. Juletreet ble vanlig i Norge først etter andre verdenskrig. Skikken kom fra Tysklands overklasse. Granen er et fruktbarhetssymbol og et livstre, men også et sorgens og dødens tre. Vi legger granbar på gravene som beskyttelse mot onde makter. Pynten som henges på juletreet symboliserer forskjellige deler av det kristne julebudskapet. I dag er familien midtpunktet i julefeiringen. Meningsmålinger peker på «julemåltidet med familien» som vår viktigste familietradisjon. Undersøkelser fra flere vestlige land viste i 2011 at mor tok ngTil jul forventes det også at mor behersker utvalgte førindustrielle matlagingsteknikker, og at hun også overleverer matskikker til neste generasjon. Et avslutnings gruk fra Piet Hein: Julens glæder ere tvende: først dens intog, så dens ende Kilder: Bratberg (Trøndelag folkemuseum), Bøker av Ingrid Sahlin-Sveberg, Birger Sivertsen og Liv Tessem/Kjetil Wiedswang

16 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Dette året har vi gått fra 4 til 20 engasjerte kvinner, som vil starte den første norske e-klubben. Med støtte fra ekstensjonskomiteen og unionsstyret, har klubben nå et godt fungerende interimsstyre, og flere spennende ideer og planer. Vi har kontakt med andre e-klubber i Europa, og med SIE. Et klart råd derfra er å vente med å chartre klubben offisielt. Erfaringen fra Europa viser at ca. halvparten av e-klubbene avvikler igjen. De som har lyktes, har brukt god tid på å bli kjent med hverandre og jobbet med prosjekter, før de har blitt chartret som klubb. E-club SI Norway er godt i gang, med jevnlige styremøter, månedlige klubbmøter og stadig ny rekruttering. Mye må på plass når en ny klubb skal bygges. Medlemmene skal bli kjent både med hverandre og med soroptimistverdiene. SI Sandefjord er valgt som fadderklubb og er en god støttespiller. Noen tanker fra medlemmene i E-club SI Norway Det er attraktivt å kunne engasjere seg uten å måtte reise hjemmefra for å være med i møter. Viktig for oss som har hektiske dager med jobb, studier og/eller små barn. I tillegg kan vi enkelt samarbeide på tvers av fylkesgrensene. I begynnelsen brukte interimsstyret mye tid på å kontakte e-klubber i andre land, for å høre om deres erfaringer. Samtlige rådet oss til å bruke tid på å bli godt kjent og pleie relasjonene til hverandre før vi chartres som ny klubb. Ettersom vi møtes nesten utelukkende digitalt, går vi glipp av pausepraten som gjerne er i et vanlig klubbmøte. Det er verdifullt å jobbe for å bli en sammensveiset gjeng fra starten av slik at medlemmene skal ønske å bli i klubben. Vi vurderer også å ha en årlig fysisk samling, slik at vi kan treffes og bli enda bedre kjent. Vi begynner å få en fast møtestruktur med styremøte andre torsdag i måneden og klubbmøte siste torsdag i måneden. Vi har så smått begynt med yrkesforedrag, men jobber aller mest med å bli kjent med hverandre, og gjøre soroptimistenes mål og verdier kjent for alle i klubben. Rekruttering blir viktig både via bekjentskaper, på jobb og via forslag fra soroptimister i de eksisterende klubbene. Viktig at det skal være rom for å bidra etter evne og mulighet, og at den enkelte også skal få mye igjen for å engasjere seg i klubben. Det er mange spennende yrker og erfaringer i gruppa, og på sikt ønsker vi å fordele verv på flere i gruppa, f.eks. opprette en programkomite, ekstensjonskomite Oppstart av digital soroptimistklubb er godt i gang Lise Walberg, Ekstensjonskomiteen E-club SI Norway er snart en realitet! En soroptimistklubb for kvinner som ønsker å møtes og samarbeide digitalt. «Vi ønsker et meningsfullt fellesskap på internett» sier de som allerede er med.

17 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • m.m. for ansvarsfordeling og engasjement. Det er viktig at flere får bidra og på den måten bli bedre kjent med soroptimistarbeidet og hverandre. En prosjektgruppe arrangerte en fagdag/webinar med tema Vold mot kvinner i november som en pilot (vårt første prosjekt). Viktig både for å engasjere og å høste erfaring med arrangementer på nett. Planen er å ha eksperimentell drift en stund, før vi søker om å bli chartret som offisiell klubb. Styret og medlemmene identifiserer oss med Soroptimistenes overordnede mål. Vi vil arbeide for dette gjennom digitale plattformer og være en global stemme for kvinner. Viktig for å nå yngre kvinner. Idemyldring har bl.a. gitt følgende forslag til aktiviteter: • Lage Podcast • Kampanje for at unge kvinner skal bruke stemmeretten sin i forbin- delse med lokalvalg/stortingsvalg • Fagdager/webinarer, både åpne og lukkede. Aktuelle tema: Human trafficking, cyber-mobbing, mental helse, demokratideltakelse, vold mot kvinner • Hjelp og råd til utdanningsvalg/­ karrieremuligheter for elever • Kampanjer på sosiale medier: Tiktok, Instagram, Snapchat. Lage kampanjer, innsamlinger osv. i forbindelse med FN-dagen eller aktuelle saker • Støtte eksisterende prosjekter Vi henvender oss til kvinner som ønsker å jobbe med soroptimistsaker via digitale plattformer. E-klubben skal være en selvstendig og fullverdig klubb. Det er ikke nok bare å møtes på nett eller rapportere resultater på nett, vi må også engasjere medlemmene til å gjennomføre ulike prosjekter for å bidra til positiv endring for kvinner. Vi ønsker at e-club SI Norway skal bli en klubb med digital gjennomslagskraft! Og vil gjerne ha med flere engasjerte damer på laget! Er du, eller kjenner du noen som kan være interessert? Send da gjerne en mail til ekstensjon@soroptimistnorway.no . De som blir med nå, får anledning til å være med å forme klubben. Møtene holdes siste torsdag i måneden kl. 19:30–21:00. Send oss en mail om du ønsker informasjon om e-club SI Norway som du kan gi til potensielle medlemmer. Interimstyret: Iren Kristine Kruse (33 år). Bor i Larvik, Utdannet lærer i samfunnsfag (NTNU). Jobb: Prosjektleder ved Matsentralen Vestfold og Telemark Tomine Marie Kruse (25 år). Bor i Åsgårdstrand. Har en Bachelor i Lydteknikk (HINN) og studerer Økonomi og ledelse på USN. Deltidsjobb: Resepsjonist på Oslofjord Convention Center. Kaia Holm Loriente (21 år). Kommer fra Kongsvinger. Tar Profesjonsstudiet i Psykologi UIB (3 år). Deltidsjobber: Museumsvert på Kvinnemuseet og Kongsvinger museum (ANNO museum), og pleiemedhjelper på psykiatrisk avdeling.

18 NORSK SOROPTIMA «De usynlige» Handlingen er lagt til en liten øy helt ytterst i havgapet på Helgelandskysten i perioden 1913–1928. Her bor Ingrid Barrøy, som er 3 år når romanen starter, sammen med sine foreldre Hans og Maria, bestefar Martin, samt tanten Barbro. Roy Jacobsen skildrer det harde livet på øya, et beinhardt slit for å overleve, men også sann glede over at de får bo på Barrøy. Når faren Hans reiser på Lofotfiske må kvinner og barn klare seg som best de kan. Det barske livet på en utsatt øy krever sitt, og setter Ingrid og de andre på harde prøver. Sin unge alder til tross må Ingrid ta del i arbeidet som de andre. Hun følger godt med i alt de voksne gjør, og lærer seg alt man må kunne for å overleve på øya. «Hvitt hav» Året er 1944. Ingrid arbeider på et fiskebruk, men bestemmer seg for å flytte tilbake til Barrøy. Hun installerer seg, setter garn og gjør seg klar for vinteren. Etter hvert oppdager hun at hun ikke er alene på øya. Fangeskipet MS «Rigel» bombes av de allierte sør for Sandnessjøen i november 1944, og flere døde soldater skylles i land på Barrøy. Blant soldatene er også Alexander. Han har overlevd bombingen, men han er sterkt skadet, og blir tatt hånd om av Ingrid. Det utvikler seg et nært vennskap og kjærlighetsforhold mellom Ingrid og Alexander. Ingrid føder senere datteren Kaja, og det er ingen tvil om at det er Alexander som er faren. • MIN BOK • Skildring av livet på Barrøy fra 1913 til ca 1960 Synnøve Fagerhaug, Ålesund soroptimistklubb MIN BOK er en spalte der medlemmene kan presentere egne leseropplevelser. Det fungerer som en stafett der innsenderen sender «stafettpinnen» videre til neste klubb/medlem for det kommende nummer. Stafettpinnen sendes videre til Rannei Husby Furre, SI Kristiansund. «Rigels øyne» Året er 1946, og Kaja har blitt 10 måneder. Ingrid ønsker nå å finne Alexander, og tar beina fatt med Kaja på magen og en koffert i hånda. Mange av menneskene Ingrid møter hjelper henne, hun får mat, drikke og en ryggsekk. Litt etter litt får hun vite mer om Alexanders flukt. Så å si ingen vil fortelle hva som skjedde med russeren Alexander. «Bare en mor» Ingrid er tilbake på Barrøy. Hun lengter fortsatt etter Alexander – har han reist tilbake til Sovjetunionen, og hva har skjedd med han? Romanen spenner over en 15 års periode, inn på 1960-tallet. Ingrid dveler ved morsrollens ansvar og avmakt idet hun ser at øyas barn blir voksne; jentene tar utdanning og de fleste ungguttene drar noen sesonger med øyas fiskeskøyter og hvalskute på Lofotfiske. En av kvinnene flytter til hovedstaden, og Ingrid funderer over alt det nye hun hører om i brev; hva er nå denne «fritiden» og barn som leker i gata? ••• MIN BOK ••• Jeg velger å dele fra Roy Jacobsens romaner fra livet på øya Barrøy på Helgelandskysten, i alt fire bøker.

19 NORSK SOROPTIMA Min tippoldefar var kvinnesaksforkjemper! Lise Walberg, Gjøvik Soroptimistklubb fra ruteknusingen i Munkedamsveien i hånden, mens det rene norske flagget ble heist. Jeg kan huske at det hang et håndsydd norsk flagg på biblioteket hos min mormor og morfar. Nå kjenner jeg historien bak. Takk til dere som skrev innlegget om Cecilie Thoresen. Slik lærte jeg mye mer om min tippoldefar. Det er alltid mye interessent å lese i Soroptima. I blad nr 3–2023 var det et innlegg om Cecilie Thoresen, Norges første kvinnelige student. At hun kom så langt, skyldtes først og fremst hennes egen innsats, men veien dit var ikke enkel. Hun gjorde flere forsøk før hun fikk lov til å ta examen artium. Til slutt kontaktet hun juristen og stortingsmannen Hagbard Berner. I samarbeid utarbeidet de et lovforslag som han fremmet. Det ble vedtatt i 1882 og ga kvinner rett til å ta examen artium og universitetsutdanning. Min tippoldefar het Hagbard Emanuel Berner. Fra før visste jeg litt, men ikke så mye om han. Nå ble jeg nysgjerrig og begynte å søke på nettet. Der leste jeg at han var jurist, politiker for Venstre, journalist og KVINNESAKSFORKJEMPER og – det viste seg å være han som fremmet det lovforslaget! Han var aktiv i kvinnesaksarbeidet, kjempet for kvinners stemmerett og kvinners økonomiske uavhengighet. I 1884 tok han initiativ til etableringen av Norsk kvinnesaksforening sammen med blant andre Gina Krog. Han ble den første lederen da Gina Krog som fikk flest stemmer, takket nei til å bli leder. Krog ble leder senere. Cecilie Thoresen var også aktiv i foreningen. Hagbard var ledende forkjemper for flere progressive saker og var med på å stifte en rekke organisasjoner. Han var en av grunnleggerne og den første redaktøren i Dagbladet. Han var stortingsrepresentant (1880–1888), riksrevisor (1883–1898) og borgermester i Christiania (1892–1912) for å nevne noe. Han var ikke alltid like godt likt av alle. En litt morsom historie: I 1879 kom han med et forslag om et rent norsk flagg uten unionsmerket. Umiddelbart ble 17 vinduer i huset i Munkedamsveiens knust i første og andre etg. Neste dag røpet Morgenbladet at dette var feil. Berner bodde i tredje etg. Da kom de tilbake og knuste vinduene i tredje etg. Forslaget falt den gangen, men ble vedtatt i 1898. Ved flaggskiftet i 1905 sto han på Akershus slott med en av steinene Lise Walberg med bilde av Hagbard Emanuel Berner (1839–1920).

20 NORSK SOROPTIMA Med pensel og palett Redaksjonen maler som bodde hos besteforeldrene en sommer. Hun observerte hvordan det hvite lerretet ble fylt av streker, farger og former og ble veldig fasinert av dette. Som barn og senere voksen tegnet og fargela hun i sin fritid, og som 49-åring bestemte hun seg for å gjøre denne interessen for form, farger, linjer og rom til en heltidsbeskjeftigelse. Motiv-valg Motivmessig er hun fasinert av det som skjer rundt et bord, et møtested mellom mennesker, samvær, samtaler om sorg og glede. Hun har også en fasinasjon for natur, landskap og frukttrær som finnes i hennes produksjon. Yrkeskvinne og kunstner Kunstneryrket gir en stor grad av frihet, men også ansvar. I dag er kunstnere selvstendig næringsdrivende og det er mye ansvar knyttet til det. Det er en glede å utføre det utøvende arbeidet, mens det er knyttet mer usikkerhet til økonomiske forhold, som kan være utfordrende. I Stasjon-K er det et areal som brukes til utstillinger med jevne mellomrom. Her stiller medlemmene ut sine verker for salg. Nå før jul vil det være en salgsutstilling der. Hun leverer også kunst til gallerier i Sandnes og Stavanger. Etter nesten 30 år i arbeidslivet innen kontor i konfeksjon, bank og helikopterservice, avsluttet hun sin jobb i 1986 og satset på kunst som 50-åring. Utdanning Hun tok kunstutdanning på Kunstskolen i Rogaland og har gått til den russisk maleren Alexander Tokarev i Skudeneshavn i 91/92. Siden har hun malt og kom inn i kunstnerkollegiet Stasjon K i Sandnes. Arbeidsform Ruth arbeider hovedsakelig i akryl og olje, men har også laget mange grafiske trykk. Litografiene hun har laget i samarbeid med et trykkeri i Stavanger, viser en helt annen tilnærming til arbeidet når det gjelder presisjon og uttrykk, sammenlignet med figurasjon og abstraksjon som kjennetegner maleriene hennes. Ideene til bildene kan starte med en tanke, deretter er det intuisjon og spontanitet som preger arbeidsformen. Geometrisk klarhet, med klare fargekombinasjoner preger uttrykket hennes. Mens hun tidligere laget planer og skisser før maleriene ble til, er de senere årene preget av intuisjon og glede i arbeidsformen. Hvorfor ny retning som 50-åring? Som barn under krigen møtte hun en Ruth Berås omtales som en kunstner med skaperglede inspirert av lys og fargesans. Motiv kan være fra Middelhavet, stilleben fra bordets gleder og landskap med åkrer og trær. Et spennende uttrykk mellom det figurative og det nonfigurative, mellom impresjonisme og ekspresjonisme. Ruth hadde sin hittil siste separatutstilling som 86 åring i galleriet SYTTISEKS i hjembyen Sandnes, i januar i år. Soroptimisten Ruth Ruth har vært soroptimist siden 1974, da i SI Jæren. I 2003 startet SI Sandnes og Ruth har vært med der som chartermedlem. Hun er opptatt av de som trenger hjelp i verden og bidrar i klubben i dette arbeidet. Hun er påvirket av soroptimismens menneskelige side, med vennskap, omsorg, oppmuntring og fellesskap. Dette tar hun også med seg i sitt arbeid i Stasjon-K, som del av kunstner-­ fellesskapet der. Som soroptimist ble hun invitert til en internasjonal utstilling i Liege i 1997. Det var SI Liege som arrangerte utstillingen med soroptimister fra mange land som deltakere. Dette ga mange fine møter med soroptimister som selv var utøvende kunstnere. Redaksjonen ønsker Ruth lykke til med sitt videre arbeid!

21 NORSK SOROPTIMA Horisont, olje på lerret, 130x140 cm Ved stranden, olje på lerret, 70x58 cm Lekeplassen, olje på lerret, 130x120 cm

22 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Copenhagen, September 2023 Dear Soroptimist Sisters, It is our great pleasure to announce the upcoming Nordic Days 2024 to take place in Copenhagen from Friday 30th August – Sunday 1st September 2024. Under the theme: ”Women with an Agenda” we will enjoy Friendship, Empowerment of Women and Girls as well as Reflection on our organization Soroptimist International. More information about the Program, Registration etc. will come later. Please save the dates and follow us on Facebook: SI Nordic Days 2024 We in the Danish Union look forward to welcoming you for three exceptional days. Best regards, on behalf of the Danish Union, Ida Gormsen President, Soroptimist International Denmark programdirector @soroptimistnorway.no Soroptimist International Foundation The SI PresIdents Appeal – går ut som begrep. erstattes med The Soroptimist International Foundation 10. desember blir nå The Soroptimist International Day (og er fortsatt FN´s Menneskerettighetsdag og Den internasjonale soroptimistdagen.) En stiftelse gir SI veldedig status og som igjen bekrefter SI sin integritet. Styret i Soroptimist internasjonal avgjør fordeling av innkomne midler, alt i tråd med stiftelsens veldedige formål og soroptimistenes oppdrag. Midlene skal gå til internasjonale prosjekter for kvinner og jenter, både av kort, middels og lang varighet. Prosjektene skal danne grunnlag for positive endringer og skape en mer inkluderende verden. Penger gis som tidligere til kontonummer: 2801.13.38773. Norgesunionens kasserer overfører midlene til SI. SI NORGESUNIONEN Til alle klubber! Skal alt det gode prosjektarbeidet som gjøres i klubbene synliggjøres for «hele verden» så må det dokumenteres med en PFR – Program Fokus Rapport. Det er mange klubber som sender inn flere rapporter, men hittil er det bare halvparten av klubbene som har sendt inn for i år. Jeg oppfordrer alle klubbene til å synliggjøre sine små og store prosjekter. Jeg ber derfor klubbenes presidenter sjekke om klubbens prosjekter er rapportert. Det kan enkelt gjøres ved å gå inn på SIE sine medlemssider. Alle har lesertilgang. Hvis behov for hjelp, ta gjerne kontakt! Frist for innlevering av årets rapport er 31.12.2023. Tusen takk! Hilsen Skjoldvor Lie Haukaas

23 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Kjenner du en ung samfunnsengasjert kvinne med lederambisjoner? Da kan SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy) være en spennende mulighet! SNLA er undervisning i ledelse og personlig utviklingfor kvinner mellom 20 og 30 år. Det avholdes hver sommer og arrangeres av Soroptimist International på skift mellom de fem nordiske landene. SOROPTIMIST NORDIC LEADERSHIP ACADEMY 23. 29. JUNI 2024 NORGE Er du en ung kvinne som har lyst til å lære om ledelse og personlig utvikling? I 2024 finner akademiet sted på Tjøtta, Helgeland, Norge FOTO:Mikaelhollmark, Pixabay. Reise, opphold og undervisning er gratis for deltakerne. Det er plass til fem norske deltagere på akademiet. Påmelding: https://forms.gle/ ZchES4UbnJW6XQTFA Søknadsfrist 18.mars 2024. https://soroptimistnorway.no/hva gjoer vi/snlasoroptimist nordic leadership academy/ SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN Facebook: SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy SNLA 2024 ANNONSE I SOROPTIMA STÅENDE LAYOUT 301123_Layout 1 0 Redaksjonen: Dette nummer er viet Soroptimister, og vi takker for stoff som er kommet inn. Medlemmer og klubber oppfordres til å sende inn stoff som kan deles og være til inspirasjon for andre gjennom 2024. Vi står foran skifte av Unionsstyret, og dermed skifte av øverste redaktør av Soroptima. Unionspresident Grethe skal ha stor takk for godt og hyggelig samarbeid i 2023 og vi ser frem til det samme med ny unionspresident Karin i 2024. Vi ønsker alle ei riktig god jul! Åse Lie, Janne Kolberg, Mari Elin Øksendal, Randi Utne og Marit Rygvold Gjennom verv blir du bedre kjent med den flotte organisasjonen vår. Du får mer kunnskap om hva vi gjør og hvordan vi arbeider. Du knytter nye vennskap med soroptimister fra hele landet. I noen av vervene blir du også kjent med kvinner fra andre land enn Norge. Det er spennende, det er interessant og det gir en ekstra dimensjon til det å være soroptimist. Allerede nå kan vi friste med verv som skal tiltres 1. januar 2025, for perioden 1.1.2025 – 31.12.2026: SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN Ta på deg verv – mange spennende muligheter! • Guvernør • Guvernørsuppleant Nett • redaksjonen, medlem Soropti • maredaksjonen • Ekstensjonskomitéen, medlem • Landssekretær • Landssekretærsuppleant • Assisterende programansvarlig • Valgkomitéen, medlem • Distriktskontakt i Midt Norge, Vest, Sør Vest, Syd 1, Syd 2, Øst 2, Øst 3, Øst 4 Synes du dette ser spennende ut og har lyst å vite mer om hva vervet går ut på, ta kontakt med hun som har vervet i dag! Du finner kontaktinformasjon på nettsidene; Hvem, hva og når? Meld din interesse på e post til valg@soroptimistnorway.no ANNONSE I SOROPTIMA DESEMBER ledige stillinger 2023_Layout 1 19.09.2

Norsk Soroptima kommer ut med fire nummer årlig og er medlemsblad for Norges 1400 soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental organisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York, Genève, Wien, Roma, Paris, Nairobi og Bangkok. Soroptimistene har spesiell konsultativ status i FN og er akkreditert i Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid. NESTE NUMMER Soroptima 1 – 2024 kommer ut ca 20. mars. Tema: Kvinner og teknologi – med fokus på bl.a kunstig intelligens. Vi oppfordrer klubber, grupper og komiteer til å bidra med innspill både innenfor temaet og med soroptimistsaker. Frist for å sende inn stoff er: 15. februar 2024. Stoff til Soroptima sendes til: soroptima@ soroptimistnorway.no Aktuelle nettadresser: Stoff til Soroptima sendes til: soroptima@soroptimistnorway.no SI Norgesunionens nettside: www.soroptimistnorway.no Soroptimist International www.soroptimistinternational.org Facebook www.facebook.com/Soroptimist Norway Soroptimist Project Matching www.soroptimistprojects.org Fokus (Forum for kvinner og utdanningsspørsmål) Returadresse: Soroptima v/ Mari-Elin Øksendal Helmer Lundgreens gate 4 7012 Trondheim En paraplyorganisasjon støttet av 48 norske kvinneorganisasjoner. Jobber for å bedre kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. www.fokuskvinner.no FNs kvinneorganisasjon UN Women jobber for å styrke jenters og kvinners stilling over hele verden www.unwomen.org FN-sambandet En norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, og skoleverket. www.fn.no Soroptimist International støtter de globale bærekraftsmålene Bærekraftsnålen kan kjøpes hos Karianne Fredheim i SI Borge for kr 100,-. Epost: kariannefredheim@yahoo.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=