SOROPTIMA nr 1 2023

11 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Vi får nesten daglig tilbakemeldinger fra takknemlige damer som har fått et bedre liv etter at de begynte med regelmessig, tilpasset trening. Forskning viser at omtrent 50 % av alle norske kvinner over 50 år har benskjørhet (osteoporose), og kvinner er mer rammet enn menn. Det viser seg også at kvinner i de Nordiske land er mer rammet enn kvinner i andre deler av verden. Årsaken til forskjellene er ukjent. Både norsk og internasjonal forskning viser (i samlede metaanalyser) at styrketrening er det beste valget for å bevare/ forbedre beinmineraltettheten hos kvinner, fra unge jenter til postmenopausale kvinner. Styrketrening har bemerkelsesverdige effekter på mobilitet, autonomi, livskvalitet og reduksjon av risikoen for fall (opptil 50%). Studier indikerer at styrketrening fremkaller både forebyggende og terapeutiske effekter på osteoporose og diabetes 2. Livslang trening er en effektiv måte å opprettholde beinhelse hos jenter og kvinner. Trening med høy akselerasjon og maksimal styrke, har positiv effekt på muskelskjelettet. En norsk studie (NTNU) tyder på at knebøy kan tjene som en enkel og tidseffektiv strategi for å optimalisere topp benmasse i voksen alder. Hvilke bekymringer deler pasientene med dere? Gjennomgangstonen for altfor mange kvinner med typiske kvinnespesifikke plager, er måten man blir møtt på i helsevesenet, for eksempel uttalelser som at «dette skal man ikke bry legen med». Dessverre er det en del fastleger som har for lite kunnskap om kvinnehelse. Litt satt på spissen, når det gjelder smerter ved samleie, får mange fortsatt høre, «slapp av, drikk vin». Ansatte erfarer at det er en høy forekomst av traumer ved underlivsplager, og fortsatt er mye tabubelagt. Underlivsplager er heller ikke noe man går rundt og snakker om, og det er et lite aktuelt diskusjonstema f.eks. i lunsjpausen. Da er det lettere å snakke om og få sympati for en vond skulder. I februar 2023 ble det arrangert en todagers Kvinnehelse-konferanse i Sandvika, Bærum, med deltakere fra hele landet. Temaet var, «Den gravide kvinnen», og foredragsholderne representerte et bredt spekter fagpersoner som jobber med kvinnehelse, deriblant Simone og Mona. De syntes det var flott å få bidra på en nasjonal konferanse som hadde et tverrfaglig fokus på kvinner og kvinners helse, og de håper at den NOU om kvinnehelse, som kom i mars 2023, fører til at det blir større fokus på dette feltet, slik at flere kvinner kan få hjelp for sine plager. Det er som regel god og effektiv hjelp å få, bare man har tilgang til helsepersonell med riktig spesialkompetanse. Når det gjelder kvinnehelse, er det offentlige tilbudet fortsatt ikke bra nok i Norge. Dette dreier seg i stor grad om at det er mangel på antall ansatte med spesialkompetanse innen kvinnehelse, og at private klinikker blir for dyre. Derfor er det gledelig om det offentlige nå setter søkelys på kvinnehelse. Fysioterapeut Renate Johansen Grønflaten manipulerer bekkenet til en pasient. Jordmor Dorte Kuhn får gleden av å vise ultralyd-video av et lite mirakel i mammas mage til et vordende foreldrepar. Kiropraktorene Rebecca Flack Bergby og Aurora Berntzen fikser det meste, enten det gjelder vonde kjever, stive hofter eller ryggprolaps. Fra venstre: Patricia Lilian Bray Aresvik (83), Karin Ruud Sigstadstø (69), Anne Margit Bergene (62).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=