SOROPTIMA nr 1 2023

15 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Hva er viktigst å gjøre de neste 10 årene? Sward: Det viktigste for meg, er å inkludere mer om kjønn og kvinnehelse i utdanningsløpene for helsepersonell, slik at kunnskap og kompetanse økes i helsevesenet. Swärd mener også at den milliarden som er satt av til oppfølging av NOU’en, er en god start, men ideelt sett kunne potten ha vært større ettersom det er 75 forslag til forbedringer. Utvalget har i noe mindre grad sett på kvinners og menns deltakelse i yrkesliv, sosiale liv og familieliv. Sett i forhold til menn, bruker kvinner vesentlig mere tid til pleie av andre medlemmer i familien, oppfølging av egne barn og deltakelse i frivillig arbeid i lag og organisasjoner. Som SSB påpeker, kan disse forskjellene medvirke til at kvinner har større sykefravær, mer deltidsjobb og langtidsfravær og de pensjoneres tidligere enn menn. I forhold til folkehelseperspektivet bør disse tema være en viktig faktor i det videre arbeidet med kvinners helse. Flere norske organisasjoner jobber for kvinners rettigheter og plass i samfunnet. Det finnes en Kvinnehelseallianse og en Kvinnelobby som begge jobber for kvinners rettigheter og plass i samfunnet. Swärd mener at de bør snakke med en felles stemme for å bedre kvinners helsetilbud i Norge. Med den store oppmerksomheten NOU 2023: 5 Den store forskjellen har fått, bør Norske Soroptimister kjenne sin besøkelsestid og gi sin støtte til dette arbeidet. Utvalgsmedlem Elisabeth T Sward fra Norske Kvinners Sanitetsforening,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=