SOROPTIMA nr 1 2023

22 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Ideer til høstens Orangedager Og resultatene har ikke uteblitt! Vold mot kvinner ble satt på dagsorden i media og blant folk flest. I Sør-Vest distrikt jobbet vi planmessig sammen om forberedelsene. I møter mellom distriktskontakt og klubbene kom det fram et ønske om tettere samarbeid, og i månedene fram til 25. november 2022 ble det holdt jevnlige nettmøter med representanter fra klubbene og distriktskontakt. SI Jæren. Fra venstre: Inger Grude, Elisabeth Kvammen, Arnfrid Stakkestad, Brit Johanne Orre, Anne Grete Madland Tjemsland og Aud Rugland Thue. Installasjon av 166 par oransje sko og stand ved Sandnes stasjon midt i Sandnes sentrum. Av Ellen Wiik, distriktskontakt Sør-Vest Målet var å skape et forum for inspirasjon og erfaringsutveksling for å få størst mulig synlighet og slagkraft med kampanjen. Klubbene hadde også en gruppe på Messenger for kjappe beskjeder. Arbeidsformen fungerte godt, og vil bli videreført i 2023. SI Jæren Etter mye oppmerksomhet i lokalmedia i forbindelse med installasjonen av 166 par oransjemalte sko, var det en flott opplevelse for SI Jæren å stå på stand utenfor kjøpesenteret M44. Mange forbipasserende hadde lest om oransjeaksjonen og stoppet for en prat. Alle flyvebladene ble delt ut. Her viser vi to av arrangementene til distrikt Sør-Vest. Se en større artikkel i et senere nummer av Soroptima. Oransjedagene 2022 var en kampanje som samlet soroptimistene. Både i Norge og resten av Europa lyste den oransje fargen mot oss.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=