SOROPTIMA nr 1 2023

23 NORSK SOROPTIMA • ANNONSER • • Guvernør • Guvernørsuppleant • Programdirektør (medlem av styret) • Nettredaksjon (1 medlem) • Ekstensjonskomitéen (2 medlemmer) • Lovkomitéen (3 medlemmer) • Valgkomité (1 medlem) • Finanskomité (1 medlem) • Advocacy koordinator • Utdanningsfondet (2 styremedlemmer 4 år og 2 vara for 2 år) • FN kontakt • FOKUS kontakt • Moldovakomité • Høringsgruppen • Lilla Sløyfe • Informasjonsmedarbeider • Rådgivningsgruppe mentorprogrammet • Studieleder Mange muligheter - søknadsfrist snarest! - NORGESUNIONEN NEEDS YOU! LEDIGE STILLINGER i en spennende og dynamisk organisasjon Kontakt oss i valgkomitéen: Linda Kråkenes SI Bergen Kristin Ruder SI Tønsberg Randi Mordal Hessen SI Ålesund lindakrakenes@outlook.com ruder@online.no randi.mordal.hessen@gmail.com Valgkomitéen er i gang! Fra 2023 må vi alle forholde oss til nye unionslover med vedtekter og det nye når det gjelder valg, er at samtlige funksjoner i Norgesunionen skal velges av representantene. Det pågår nå en endringsprosess i Norgesunionen og unionsstyret har bedt oss gjøre det kjent for kandidatene som stiller til valg at retningslinjene for noen av vervene kan bli endret, verv kan bli slått sammen, bortfalle eller at klubber kan påta seg ansvaret for verv. Beskrivelse/retningslinjer for de ulike vervenefinner du under mappen Lover, vedtekter og retningslinjer. https://intranett.soroptimistnorway.no/om oss/ lover vedtekter og retningslinjer/ Vi oppfordrer spesielt medlemmer som ikke har hatt verv på unionsnivå, til å ta utfordringen om å bli godt kjent med organisasjonen vår. RANDI MORDAL HESSEN LINDA KRÅKENES KRISTIN RUDER STILLING LEDIG ANNONSE SOROPT 2023_Layout 1 11.12.2022 11.47 Side 1 Valgkomiteen har ved årskiftet lagt ut annonse om ledige verv på nettsidene, samt sendt informasjon til klubbene, slik at alle medlemmer kunne informeres. Søknadsfrist var 12.03.2023. Valgkomiteen er nå i gang med videre arbeidet i saken. Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen. Kjenner du en ung samfunnsengasjert kvinne med lederambisjoner? Da kan SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy) være en spennende mulighet! SNLA er undervisning i ledelse og personlig utviklingfor kvinner mellom 20 og 30 år. Det avholdes hver sommer og arrangeres av Soroptimist International på skift mellom de fem nordiske landene. SOROPTIMIST NORDIC LEADERSHIP ACADEMY 26. JUNI 1. JULI 2023 SVERIGE Er du en ung kvinne som har lyst til å lære om ledelse og personlig utvikling? I 2023 finner akademiet sted i Skurups Folkhögskola, Skurup, Skåne, Sverige / FOTO:Mikaelhollmark, Pixabay. Reise, opphold og undervisning er gratis for deltakerne. Det er plass til fem norske deltagere på akademiet. https://soroptimistnorway.no/hva gjoer vi/snlasoroptimist nordic leadership academy/ SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN Facebook: SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy SNLA 2023 ANNONSE I SOROPTIMA 2022 STÅENDE_Layout 1 28.11.2022 Henvendelse etter søknadsfrist kan rettes til 1visepresident@ soroptimistnorway.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=