SOROPTIMA nr 1 2023

13 NORSK SOROPTIMA NOU-utvalgets forslag • Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal styrkes og flere sentra for forskning på kvinnehelse skal etableres. • Et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter for endometriose og adenomyose skal opprettes. • Mer kunnskap om kjønnsforskjeller og kvinnehelse i helseutdanninger. • Opprette en kvinnehelseportal på nett. • Etablere vulvaklinikker i alle helseforetak. • Gratis prevensjon til alle under 25 år. Kvinners helse de siste 20 år I en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2022 konkluderes det med at kvinners helse er dårligere i dag enn for 20 år siden. Det er imidlertid store variasjoner for ulike aldersgrupper, og det synes som at barn og unge sliter mer enn før med for eks. psykiske plager, hodepine, smerter, søvnproblemer og ensomhet. Kvinner på 25-44 år vurderer sin egen helse som bra. Blant kvinner på 45-65 år har livskvaliteten økt de siste 20 år. Rundt ¾ av kvinner over 67 år, er fornøyd med livet, mens livskvaliteten synker med økende alder og helseplager. Kvinnehelsealliansen er en samling av pasient- og brukerorganisasjoner • Endometrioseforeningen • PMDD Norge • Stoffskifteforbundet • Vulvodymiforeningen • Osteoporoseforeningen • Den norske PCOS–foreningen • Norsk lymfødem- og lipødemforbund • Landsforeningen for kvinner med fødselsskader En gruppe av kvinneorganisasjoner • TEMA: KVINNEHELSE •

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=